Kurser

Kurser for undervisere i dansk som 2.sprog

Fonetik, taleteknik og stemmebrug som supplement til danskundervisningen. Oplæg og praktisk gennemgang af indlæringsmetodikker. Metoden, som indeholder nye vinkler på sprogindlæring, er et supplement til danskundervisningen for tosprogede.
Igennem et kreativt arbejde med fonetik, krop og bevægelser frigøres tanken, så indlæringen sker i et optimalt samspil mellem højre og venstre hemisfære. Der arbejdes særskilt med vokaler og konsonanter med en målsætning om tydelighed i artikulation.

Oplæg og undervisning på hold evt. solo. Pris efter aftale.

<- tilbageBirgit E. Wisti • DalmosGyngemose Parkvej 18, 3.th., 2860 Søborg • Telefon +45 40 16 05 24