Undervisning

Soloundervisning

Coaching i stemmebrug for ledere:
Vi planlægger sammen et forløb om, indhold og mål for samarbejdet. Målet kunne være at få en god, fast og behagelig talestemme, som også vil kunne vise empati og følelser. Stemmen skal også trænes til at være interessant, stærk og holdbar i krævende og udfordrende situationer. Vi arbejder med lyd - optagelser, som kan danne baggrund for evalueringer.


Coaching i stemmebrug for undervisere:
Du vil blive trænet i en personlig stemmebrug, som bliver klangfuld og interessant at lytte til. Hvis du har nogle vaner, som bør ændres, laver vi sammen en plan for konstruktive måder at arbejde med stemmetræning på.

Soloundervisning i stemmebrug
Der vil blive arbejdet med grundlæggende teknikker, stemmepleje og retorik.
Du vil lære at bruge stemmen på en god og behagelig måde. Sammen finder vi passende mål og udfordringer for undervisningen, som kunne munde ud i at arbejde med taler og oplæg.

Soloundervisning i sang for begyndere
Undervisningen tager udgangspunkt i hvor du er. Der arbejdes med at etablere en god grundteknik, og sammen finder vi gode og spændende sange, som kan danne grundlaget for det videre arbejde. Der bliver lyd optagelser at timerne, så det bliver muligt at forberede sig kvalificeret.

Soloundervisning i sang for øvede sangere
Du kender din stemme og ved hvad du kan lide at synge. Sammen lægger vi en plan for det videre tekniske forløb og vi finde et repertoire, som vil udvikle og udfordre dig.
Vi arbejder naturligvis med lyd optagelser, som vil danne baggrund for evalueringer og målsætninger.

Soloundervisning for ”brummere”
Gennem nænsomme og konkrete øvelser finder vi sammen den mest frugtbare arbejdsmåde, som gør dig i stand til at kunne synge en melodi rent mede klaverledsagelse.

Stemmetræning for svage eller slidte stemmer
Vi finder sammen mål for arbejdet med stemmen, som genopbygger den ved hjælp af nænsomme og holdbare øvelser. Vi vil arbejde med afspændingsøvelser for hals- og nakkemuskulatur samt med taleøvelser, som styrker stemmelæbernes funktionsområder.

Stemmetræning efter behandling for stemmeknuder eller operationer i halsen
Igennem et særligt genoptræningsprogram for nyligt behandlede stemmer, arbejder vi med særdeles skånsomme øvelser, som genopbygger stemmen. Sammen finder vi øvelser, som passer til de individuelle behov.

 

<- tilbageBirgit E. Wisti • Gyngemose Parkvej 18, 3.th., 2860 Søborg • Telefon +45 40 16 05 24