Undervisning

Dansk som 2. sprog

Stemme - og taleteknik og stemmebrug som supplement til undervisningen i dansk som 2. eller 3. sprog.
Oplæg og praktisk gennemgang af indlæringsmetodikker, hvor der støtte op omkring sprogindlæring med spontane bevægelser. Metoden som indeholder nye vinkler på sprogindlæring. Igennem et kreativt arbejde med fonetik, krop, åndedræt og bevægelser frigøres tanken, så indlæringen sker i et optimalt samspil mellem højre og venstre hemisfære. Der arbejdes særskilt med vokaler og konsonanter med en målsætning om tydelighed i artikulation. Der arbejdes med sangtekster og rap, rim og remser.
 
Jeg har erfaringer fra undervisning af Erasmus studerende, som i forbindelse med deres ophold i Danmark skulle lære dansk.
Jeg har også erfaringer med undervisning i fonetik fra Universitet i Grenoble, Frankrig, hvor jeg har holdt kurser i forbindelse med undervisning i deres 2.sprog, som i dette tilfælde var engelsk.
 
Med en kreativ arbejdsmetode og måde, kan man nå ud til den enkelte på en kvalificeret måde. Metoden vækker tillid, nysgerrighed, og giver modet til at kaste sig ud i nye krævende processer, som indlæring af et nyt sprog er. 


<- tilbageBirgit E. Wisti • Gyngemose Parkvej 18, 3.th., 2860 Søborg • Telefon +45 40 16 05 24